[cz]/eng
REFERENCEWebTV grafikaMultimédiaFiremní stylWeb reklama
Tiskoviny

ukázka
AdHoc
Nám?t a zpracování inzerát?, které p?edstavují služby spole?nosti AdHoc.

ukázka
Dnešní sv?t
Pro Terra-plus s.r.o. jsme navrhli nový design obálky ?asopisu Dnešní sv?t, a to v?etn? vytvo?ení loga.

ukázka
?eskolipský volant
Vytvo?ili jsme návrhy nového designu ?asopisu pro zákazníky, zam?stnance i p?íznivce ?SAD ?eská Lípa a.s. Zadavatelem této zakázky byla komunika?ní agentura Trimedar.

ukázka
HBO Adria Campaign
Pro HBO ?eská republika jsme zpracovali image kampan? na propagaci za?átku vysílaní filmového kanálu HBO v Chorvatsku. Zahrnovalo to p?ípravu direct mailu, billboardu, citylightu, printu do ?asopisu a flash banneru pro internet.

ukázka
HBO MAX Pack
Ve spolupráci s Creative Directorem HBO Michalem Povolným jsme vytvá?eli promotion k prodeji t?í filmových kanál? (HBO, HBO2, cinemax) v jednom balí?ku, ur?ená pro kabelové operátory v celé st?ední Evrop?.

ukázka
Lyssetky
Návrh a grafické zpracování celkové Corporate identity (logotypu, vizitek, obálek, dopis? atd.) pro nový produkt Lyssets.