[cz]/eng
REFERENCEWebTV grafikaMultimédiaFiremní styl
Web reklama
Tiskoviny

ukázka
Web Sabai.cz
Kompletní realizace internetové prezentace spolecnosti Sabai - sabai.cz. Soucasti nasí práce je i grafické zpracování dárkových certifikátu, promo tiskovin, flash banneru.
www.sabai.cz

ukázka
Dove bannery


ukázka
Gantt Chart
Tento banner m?l u klienta veliký úsp?ch a proto jsme se rozhodli jej nominovat do sout?že i.REKLAMA.2005.

ukázka
AdHoc
Realizace flashového banneru „Nejsem a nebudu“ na podporu mobilní kancelá?e spole?nosti AdHoc.

ukázka
RockZone
Pro pražské rockové rádio RockZone v pé?i agentury Stratex jsme p?ipravili nové reklamní flash bannery.

ukázka
P?ipoj se k Tiscali
Další realizace banner? pro Tiscali. Flash bannery v?etn? kreativy tentokrát na téma 50 sms zdarma p?i p?ipojení p?es Tiscali.

ukázka
RockZone
Vytvo?ili jsme reklamní bannery pro nové pražské rádio zame?ené p?edevším na rockové skladby s p?íléhavým názvem RockZone. Flashovou zakázku jsme realizovali op?t pro agenturu Stratex.

ukázka
Radio Impuls
Pro komunika?ní agenturu Stratex jsme zrealizovali flash bannery pro kampa? „Za t?i hity na Tahiti“. Projekt pro Rádio Impuls zašti?ovala kreativou Malá agentura.

ukázka
HP Business Inkjet 1200
Multifunk?ní tiskárna, odd?lené inkousty, rychlost... co víc si p?át. Práv? odd?lené inkousty nás pro banner zaujaly nejvíc a staly se hlavním motivem.

ukázka
Tiscali - mobile
Banner na propagaci sekce portálu Tiscali.cz, zabývajícím se nabídkou mobilních služeb Tiscali.mobile.

ukázka
Radio Impuls 2.
Ve spolupráci s Malou agenturou jsme vytvo?ili sérii banner? pro kampa? Budete mír rána rááádi. Ve výsledku se realizovaly pouze dv? kreativy.

ukázka
Radio Impuls
Bannerová kampa? spojená s TV spotem, ze kterého jsme si vzali nám?t.

ukázka
Nové bannery pro HP
Další z +plusových+ kampaní pro HP. Zde t?i r?zné kampan?.

ukázka
Hewlett Packard
Pro reklamní agenturu Publicis realizujeme bannerové kampan? Hewlett Packard.

ukázka
Bannery pro Centrum.cz
Pro internetový portál centrum.cz jsme vytvá?eli bannerovou reklamní kampa? komunikující Centrum.cz jako nejlepší vyhledáva?.
Centrum.cz

ukázka
TISCALI Dial-up
Bannery firmy Tiscali m?ly vždy velmi vysokou úrove?, takže p?ekonat la?ku bylo velmi obtížné. Posu?te sami, nakolik se naše první spolupráce povedla.

ukázka
T-Mobile
Pro reklamní agenturu Saatchi & Saatchi jsme dle konceptu navrhli a realizovali t?i flashové bannery, které byly základem internetové komunikace spole?nosti T-Mobile.

ukázka
Paegas-Radiomobil
Podp?rná bannerová kampa? na GSM Banking, Paegas Assistant a wap. Realizováno pro agenturu EuroRSCG a.s.


ukázka
Speedbone
Spole?nosti Aliatel a.s. jsme vytvá?eli kompletní multimediální CD s prezentacemi zna?ek Aliatel a Speedbone. K výrob? byly použity technologie Flash a Macromedia Director.
Speedbone