[cz]/eng
REFERENCEWebTV grafikaMultimédia
Firemní styl
Web reklamaTiskoviny

ukázka
Gábina 3D
Návrh a následná realizace grafického zpracování corporate identity Gábiny Procházkové (3D design, vizualizace a simulace), která zahrnuje vizitky, potisk CD/DVD a internetovou prezentaci.

ukázka
Mirage CID
Studio MIRAGE nám sv??ilo do rukou vytvo?ení jejich nové image. Požadavek zn?l na moderní, ale zárove? solidn? a d?v?ryhodn? design.
Studio Mirage

ukázka
Shotbox logotyp
Návrh logotypu pro spole?nost specializující se na TABLE TOP záb?ry. Co tato slova znamenají se dozvíte na webu, který jsme taktéž vytvo?ili.
Shotbox

ukázka
Lyssetky
Návrh a grafické zpracování celkové Corporate identity (logotypu, vizitek, obálek, dopis? atd.) pro nový produkt Lyssets.

ukázka
HBO MAX Pack
Ve spolupráci s Creative Directorem HBO Michalem Povolným jsme vytvá?eli promotion k prodeji t?í filmových kanál? (HBO, HBO2, cinemax) v jednom balí?ku, ur?ená pro kabelové operátory v celé st?ední Evrop?.

ukázka
East West Consulting
Výb?rové ?ízení na dodávku kompletních firemních tiskovin a webu p?i zachování stávajícího loga. Návrh webu je v sekci web Zakázka nerealizována.