[cz]/eng
REFERENCEWebTV grafika
Multimédia
Firemní stylWeb reklamaTiskoviny
Nepr?st?elný HENK
Návrh a výroba flashové hry pro spole?nost HENKEL ?R u p?íležitosti konání MS v ledním hokeji 2004.
Nepr?st?elný HENK

ukázka
AMC tv
Pro spole?nost MAFRA a.s. jsme vytvo?ili multimediální aplikaci do jejich nového p?sobišt? v And?l Media Centru. Na recepci si tak m?žou hosté krátit chvíli ?tením nejnov?jších zpráv. Ovládání zajiš?uje systém d'artagnan ve dvou provedeních - light pro recepci a full pro redakci.

ukázka
Speedbone
Multimediální CD s prezentací zna?ky Speedbone.
download: Speedbone intro (MPG 2 MB)

ukázka
Aliatel
Multimediální prezentace na CD spole?nosti Aliatel byly vytvo?eny technologiemi Flash a Macromedia Director.
Aliatel

ukázka
HBO MAX Pack
Ve spolupráci s Creative Directorem HBO Michalem Povolným jsme vytvá?eli promotion k prodeji t?í filmových kanál? (HBO, HBO2, cinemax) v jednom balí?ku, ur?ená pro kabelové operátory v celé st?ední Evrop?.