[cz]/eng
REFERENCE
Web
TV grafikaMultimédiaFiremní stylWeb reklamaTiskoviny

ukázka
Shotbox web
Full flash site s možností ovládání sekce Portfolio a Client Zone p?es webové rozhraní d'artagnan. Client Zone umož?uje privátním kanálem aktuáln? informovat klienty o stavu jejich zakázky.
Shotbox

ukázka
Web Sabai.cz
Kompletní realizace internetové prezentace spolecnosti Sabai - sabai.cz. Soucasti nasí práce je i grafické zpracování dárkových certifikátu, promo tiskovin, flash banneru.
www.sabai.cz

ukázka
eBrasny.cz
Navrhli jsme a komplet zrealizovali (grafika, administra?ní systém) on-line obchod eBrasny.cz. Jasn?, p?ehledn? od výb?ru až k objednávce.
www.ebrasny.cz
Eshop s hrami
Spustili jsme nový eshop s deskovými hrami. Z naší krabi?ky vzešel kreativní návrh, rozmíst?ní webu, grafika i administra?ní systém.
www.tomovyhry.cz
Prezentace Mango Tango
Navrhli jsme a zrealizovali webovou prezentaci firmy Mango Tango /USA/, která se zabývá výrobou a designem dámských kabelek na notebooky. Zárove? jsme se stali pro tuto zna?ku i dovozcem pro ?R.
www.mangotango.cz
Korporátní web zna?ky Naneu
Vytvo?ili jsme ?eské produktové stránky zna?ky Naneu /USA/, kterou dovážíme na ?eský trh.
www.naneu.cz

ukázka
Penumbra
Web asociace IBM software expert? (Lotus Notes, Websphere, DB2 ...). Zpracovali jsme design a CSS šablony.
Penumbra

ukázka
P?edražené mýto
Op?t jedna poda?ená státní zakázka. P?e?t?te si, jak vyhodit 4,5 mld. korun.
P?edražené mýto

ukázka
iDNES webTV
Pro nejv?tší ?eský zpravodajský server iDNES.cz jsme vytvo?ili první ?eskou webovou televizi s moderovanými zprávami. Zárove? jde o shromaždišt? veškerých multimediálních zpráv iDNES.
iDNES webTV

ukázka
Grafix
Spustili jsme full flash stránky Grafix, které jsou v?nované první komplexní výstav? design studia Šejdl.
Grafix

ukázka
Asiana
P?edstavujeme Vám návrh nového designu internetové prezentace Asiany – agentury provozující letenkové centrum, který byl ur?en pro výb?rové ?ízení.

ukázka
Sabai Thai Massage Centers
K internetových stránkám center thajských masáží Sabai jsme zhotovili full flash úvodní rozcestník a na základ? p?vodní prezentace Sabai Slovanský d?m vytvo?ili stránky Sabai Maximilián.
Sabai

ukázka
Helpdesk ikony
Pro helpdesk spole?nosti Hartmann-Rico artbox zpracoval grafické stavové ikony.

ukázka
Gábina 3D
Vytvo?ili jsme internetové stránky ve flashi pro Gábinu 3D. Sou?ástí je publika?ní systém d´artgnan pro snadnou správu obsahu a také klientská zóna. Stránky byly sou?ástí práce na corporate identity.

ukázka
OneBridge
Další p?íjemná spolupráce se spole?ností AdHoc. Tvorba designu www stránek technologie OneBridge.
OneBridge

ukázka
SEND p?edplatné
Ve spolupráci s IT MEDIA a.s. jsme vytvo?ili www stránky SEND p?edplatné – servis pro p?edplatitele ?asopis?. Výsledkem naší práce je design stránek a CSS.
SEND p?edplatné

ukázka
Tatranské lanové dráhy
Zú?astnili jsme se výb?rového ?ízení na dodavatele publika?ního systému a designu spole?nosti Tatranské lanové dráhy, a.s. Úkolem našich grafik? bylo vytvo?it návrhy všech ?ty? ro?ních období.

ukázka
DMT
Spustili jsme stránky ?eské spole?nosti DMT. Nabízené služby, fotogalerie i obchodní partne?i v oboru nástaveb a vestaveb užitkových vozidel jsou snadno editovány v prost?edí publika?ního systému d´artagnan.
DMT

ukázka
Balcar, Polanský & Spol.
Www stránky p?ední ?eské advokátní kancelá?e Balcar, Polanský & Spol. ve flashi a PHP byly spušt?ny. Snadná administrace ?lánk?, novinek i lidí ve všech ?ty?ech jazykových verzí je zajišt?na publika?ním systémem d´artagnan.
Balcar, Polanský & Spol.

ukázka
Tagisky
Webové stránky ur?ené p?edevším chovatel?m ps? a ko?ek. Tagisky jsou individuální identifika?ní známky nesoucí údaje, které mají pomoci k návratu ztracených zví?at dom?.
Tagisky

ukázka
Studio Mirage
Nový web grafického studia Mirage využívající redak?ní systém d'artagnan pro snadnou správu obsahu. Byl to poslední kousek k dotvo?ení kompletního corporate image firmy.
Studio Mirage
Dopravní podnik Ústeckého kraje
Vytvo?ili jsme návrh nové grafiky internetových stránek Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s. v?etn? flashových animací. Tuto ?ást projektu sv??ila artbox u komunika?ní agentura Trimedar s.r.o.
DPÚK

ukázka
Passerinvest Group
Byly spušt?ny nové www stránky ?eské developerské spole?nosti Passerinvest Group. artbox pro tento projekt p?ipravil design v?etn? flashových animací.
Passerinvest Group

ukázka
?echie Praha
Pro prvoligový softballový klub ?echie Praha jsme vytvá?eli grafickou podobu stránek, spole?n? s redak?ním systémem.
?echie Praha

ukázka
David Gabris
Internetová prezentace Davida Gabrise – operátora Telecine. Vytvo?ili jsme kompletní prezentaci, k jejiž správ? je p?ipraven publika?ní systém d´Artagnan.
David Gabris

ukázka
Lyssetky
Navrhovali a vytvá?eli jsme kompletní webovou prezentaci pro nový produkt "LYSSETKY“ - název, který je ur?en pro mezinárodní systém ozna?ování ps? vakcinovaných proti vzteklin? speciálními známkami.
Lyssetky

ukázka
Nový Apple e-shop
Design a výroba e-shopu pro spole?nost prodávající sortiment firmy Apple. Od i-podu pro dual G5.
Mactrend

ukázka
Bud?jovický budvar
Pro spole?nost ?eský Web a.s. jsme navrhli a realizovali novou grafickou podobu korporatního i produktového webu spole?nosti Bud?jovický Budvar, v?etn? flashových animací.
Budweiser web

ukázka
Radio 1
Díky velmi p?íjemné spolupráci s klientem (velké díky Monice a Sašovi z R1) bylo vytvo?ení nového designu oblíbeného pražského rádia lah?dkou. Programovaní zajiš?ovali kluci ze Cyberfoxu.
Radio 1
Veterina-info
Stránky www.veterina-info.cz jsou ur?ené p?edevším všem chovatel?m ps?, ko?ek a jiných malých domácích zví?at.
Veterina-info