[cz]/eng
NOVINKY
 
22.7.2004
HBO MAX Pack

ukázka
Ve spolupráci s Creative Directorem HBO Michalem Povolným jsme vytvá?eli promotion k prodeji t?í filmových kanál? (HBO, HBO2, cinemax) v jednom balí?ku, ur?ená pro kabelové operátory v celé st?ední Evrop?.
odkaz na reference